2005-005

År: 2005     Arkivkode: 314

Flyteknikeroverenskomsten av 2004 - avtale nr. 279

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Flyselskapenes Landsforening

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. mai 2005

Forbud nedlagt/sendt:

19.05

Plassoppsigelse antall:

111 i Braathens Technical Services AS (BTS), 26 i Norwegian Air Shuttle A/S (NAS), 279 i SAS Technical Services (STS), 150 i Widerøe (WF). Totalt 566 medl. Antall medl.fordelt på selsk./flyplass: STS:1 Alta, 11 Kirkenes, 20 Tr.heim, 23 Bergen, 229 Oslo W

Plassfratredelse iverksettelse:

03.06 kl. 00.00

Plassfratredelse antall:

15: STS Gardermoen, 15: BTS Sola, Tils. 30 medl. Opptrapping: 03.06 kl. 24, 15:WF Bodø Opptrapping 08.06 kl.00.00, 11:NAS Stav.,1:STS Garderm.,1:WF Bodø,1:BTS Stav.Tils.14.Opptrapping:10.06 kl.00.00 de resterende medl.

Mekling berammet:

01.06, 02.06

Meklingsfrist:

3. juni 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. juni 2005 kl. 07:30

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:04

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 07:00

Gå tilbake til rikssaker