2005-008

År: 2005     Arkivkode: 316

Tariffavtale mellom partene, lønnsreg. 2.avtaleår

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
BJ Services a/s

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. mai 2005

Forbud nedlagt/sendt:

29.05/30.05

Plassoppsigelse antall:

ca. 139

Plassfratredelse iverksettelse:

15.06 kl. 00.00

Plassfratredelse antall:

ca. 139

Mekling berammet:

14.06

Meklingsfrist:

15. juni 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

14. juni 2005 kl. 21:30

Resultat
Ikke fremsatt forslag, avsluttet uten resultat 14.06 kl. 21.30

Konflikt

Streik iverksatt:

15. juni 2005

Mekling avsluttet:

7. juli 2005 kl. 24:00

Resultat fra konflikten
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 07.07

Konflikt avsluttet:

7. juli 2005

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:05

Saken ble opprettet: 6.september 2005 kl. 02:34

Gå tilbake til rikssaker