2005-009

År: 2005     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juni 2005

Forbud nedlagt/sendt:

2005-06-07

Plassoppsigelse antall:

541 i Statoil

Plassfratredelse mottatt:

26. november 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

2005-06-22 kl. 00.00

Plassfratredelse antall:

541 i Statoil

Mekling berammet:

2005-06-20, 06-21

Krav om avsluttet mekling:

26. november 2022

Meklingsfrist:

22. juni 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. juni 2005 kl. 22:30

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:06

Saken ble opprettet: 7.september 2005 kl. 09:51

Gå tilbake til rikssaker