2005-010

År: 2005     Arkivkode: 315

Opprettelse av tariffavtale for Travel Retail Norway A/S - Gardermoen, Sola, Flesland, Værnes

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Luftfartens Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistlloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. juni 2005

Forbud nedlagt/sendt:

2005-06-17

Plassoppsigelse antall:

86 medl. på Gardermoen, 10 på Sola, 2 på Flesland, 2 på Værnes

Plassfratredelse iverksettelse:

2005-07-02 kl. 00.00

Plassfratredelse antall:

81 på Gardermoen

Mekling berammet:

2005-06-29, 07-01

Meklingsfrist:

2. juli 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. juli 2005 kl. 23:50

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:06

Saken ble opprettet: 7.september 2005 kl. 10:05

Gå tilbake til rikssaker