2005-011

År: 2005     Arkivkode: 315

Kollektivavtale mellom partene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund/Kato Airlines Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Bedriftsforbundet/Kato Airline AS

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. august 2005

Forbud nedlagt/sendt:

Anmodning om frivillig mekling, ikke plassoppsigelse

Mekling berammet:

2005-08-25

Mekling avsluttet:

25. august 2005 kl. 11:15

Resultat
Ikke fremsatt forslag, ingen konflikt

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:07

Saken ble opprettet: 7.september 2005 kl. 11:35

Gå tilbake til rikssaker