2005-012

År: 2005     Arkivkode: 312

Offshoreserviceavtalen - Smedvig Offshore avdeling Brønntjenester og Odfjell Well Services avdeling Casing

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. september 2005

Plassoppsigelse utløp:

15. desember 2017

Forbud nedlagt/sendt:

27.09

Plassoppsigelse antall:

150

Mekling berammet:

11. oktober. Meklingen har blitt utsatt fordi en relatert sak mellom partene har vært behandlet i Arbeidsretten. NOPEF er nå enig med NR om å fortsette forhandlingene 19. og 20. januar.

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 23. januar 2006 kl. 09:58

Saken ble opprettet: 27.september 2005 kl. 10:20

Gå tilbake til rikssaker