2005-013

År: 2005     Arkivkode: 325

Tariffoppgjøret pr. 1. april 2004 - Helseforetakene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne Helse

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. oktober 2005

Forbud nedlagt/sendt:

12.10

Plassoppsigelse antall:

12000

Plassfratredelse iverksettelse:

08.11 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

244: Akershus Univ.sykehus-23, Rikshospitalet-Radiumhospitalet-94, St.Olavs Hospital-46, Ullevål Univ.sykehus-81

Mekling berammet:

20. oktober, 3. og 7. november

Meklingsfrist:

8. november 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. november 2005 kl. 10:00

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:07

Saken ble opprettet: 12.oktober 2005 kl. 10:08

Gå tilbake til rikssaker