2005-014

År: 2005     Arkivkode: 316

Lønnsrevisjon for annet avtaleår

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
TV 2 AS

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. november 2005

Plassoppsigelse utløp:

15. desember 2017

Forbud nedlagt/sendt:

07.11

Plassoppsigelse antall:

320. Fra 01.12: 12 medl. Fra 03.12: 4 medl.

Plassfratredelse iverksettelse:

23.11 kl. 00.00

Plassfratredelse antall:

301. Fra 01.12: 12 medl. Fra 03.12: 4 medl.

Mekling berammet:

22. november

Meklingsfrist:

23. november 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. november 2005 kl. 01:15

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidstakernes representanter meddelte at de ville sende forslaget til behandling i landsstyret med anbefaling om at forslaget forkastes. Arbeidsgivernes representanter meddelte at de forkastet forslaget. Etter at de to forhandlingsdelegasjonene hadde forkastet forslaget fra riksmeklingsmannen ble det direkte forhandlingskontakt mellom partene. Kort tid før kl 11.00 23.november aksepterte Norsk Journalistlag et tilbud fra TV 2 AS.

Sist oppdatert: 7. april 2006 kl. 15:40

Saken ble opprettet: 7.november 2005 kl. 15:54

Gå tilbake til rikssaker