2005-015

År: 2005     Arkivkode: 345

Avtale om fotokopiering o.l. i kommunal og fylkeskommunal undervisningsvirksomhet og administrasjon m.m for perioden 1.1.2000 til 31.12.2004, forlenget til 31.12.2005.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kopinor

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Åndsverkloven og Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. november 2005

Mekling berammet:

12., 21., 22., 28 og 30. desember

Mekling avsluttet:

30. desember 2005 kl. 16:30

Resultat
Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble deretter avsluttet.Fra 01.01.06 vil det ikke foreligge noen avtale om fotokopiering o.l. av opphavsrettslig beskyttet materiale i kommunal og fylkeskommunal undervisningsvirksomhet og administrasjon m.m.

Konflikt

Streik iverksatt:

1. januar 2006

Mekling gjenopptatt:

13. februar 2006

Mekling avsluttet:

13. februar 2006 kl. 21:00

Forhandling avsluttet:

7. april 2006 kl. 24:00

Resultat fra konflikten
Meklingsmannen fant ikke grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli akseptert av begge parter. Meklingen ble deretter avsluttet.

Resultat fra forhandlingen
Se Kopinor eller KS sine hjemmesider

Konflikt avsluttet:

7. april 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:08

Saken ble opprettet: 1.desember 2005 kl. 13:40

Gå tilbake til rikssaker