2006-002

År: 2006     Arkivkode: 311

Fellesoverenskomsten for byggfag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Byggenæringens Landsforening

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. mars 2006

Forbud nedlagt/sendt:

17. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

14751.<br> Plassoppsigelsen omfatter også ca. 1500 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Plassfratredelse mottatt:

28. mars 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

02. april.2006 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

14751. <br>Plassfratredelsen omfatter også ca 1500 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

22., 23., 28, 30, 31. mars, 01.og 02. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

28. mars 2006

Meklingsfrist:

2. april 2006 kl. 02:00

Mekling avsluttet:

2. april 2006 kl. 02:00

Resultat
Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter

Vedtatt av begge parter

Konflikt

Streik iverksatt:

2. april 2006

Mekling gjenopptatt:

3. april 2006

Mekling avsluttet:

4. april 2006 kl. 05:30

Resultat fra konflikten
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Konflikt avsluttet:

4. april 2006

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 12:59

Saken ble opprettet: 17.mars 2006 kl. 14:05

Gå tilbake til rikssaker