2006-003

År: 2006     Arkivkode: 314

Revidering av gjeldende tariffavtale med utløpstid 28. februar 2006 for kabinansatte i SAS Braathens AS på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Kabinforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart / SAS Braathens AS

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. mars 2006

Forbud nedlagt/sendt:

22. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

1.070

Plassfratredelse mottatt:

1. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

06. april 2006 kl 0500

Plassfratredelse antall:

06.04: 241 medl. Opptrapping: 07.04: 48 medl, 08.04: 38 medl., 09.04: 39 medl., 10.04: 47 medl, 11.04: 23 medl, 12.04: 34 medl, 13.04: 25 medl, 14.04: 10 medl. Totalt per 14.04: 505 medl.

Mekling berammet:

30, 31. mars, 03, 04. 05. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

1. april 2006

Meklingsfrist:

6. april 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

6. april 2006 kl. 05:35

Resultat
Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

6. april 2006

Forhandling avsluttet:

8. april 2006 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Ny tariffavtale er inngått. Se hjemmesidene til Norsk Kabinforening og SAS Braathens AS

Konflikt avsluttet:

8. april 2006

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:00

Saken ble opprettet: 21.mars 2006 kl. 13:45

Gå tilbake til rikssaker