2006-004

År: 2006     Arkivkode: 314

Flykabinavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat/SAS Braathens Kabinforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO/SAS Braathens AS

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. mars 2006

Forbud nedlagt/sendt:

22. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

693

Plassfratredelse mottatt:

1. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

06. april 2006 kl. 0500

Plassfratredelse antall:

368 medlemmer ved base OSL

Mekling berammet:

30, 31. mars, 03, 04, 05 og 06. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

1. april 2006

Meklingsfrist:

6. april 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

6. april 2006 kl. 13:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Uravstemmingsresultatet for Flykabinavtalen i SAS Braathens viser at 96,9 prosent stemte JA til meklingsresultatet.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:03

Saken ble opprettet: 7.april 2006 kl. 13:48

Gå tilbake til rikssaker