2006-005

År: 2006     Arkivkode: 314

Transportoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mars 2006

Forbud nedlagt/sendt:

01. april 2006

Plassoppsigelse antall:

4809

Plassfratredelse iverksettelse:

21. april 2006 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

913 + 20

Mekling berammet:

18., 19. og 20. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. april 2006 kl. 05:30

Resultat
Sak 005a, TRANSPORTOVERENSKOMSTEN. Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Yrkestrafikk-forbundet meddelte at de anbefalte forslaget. Sak 005b, MILJØOVERENSKOMSTEN. Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de vedtok forslaget.

Vedtatt

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:06

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 14:51

Gå tilbake til rikssaker