2006-009

År: 2006     Arkivkode: 312

Renovasjonsbedrifter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2006

Forbud nedlagt/sendt:

01. april 2006

Plassoppsigelse antall:

5

Mekling berammet:

18, 19. og 20. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. april 2006 kl. 05:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.

Vedtatt

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:51

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 15:08

Gå tilbake til rikssaker