2006-014

År: 2006     Arkivkode: 312

Sjåfører lang- og nærtransport gods

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

04. april 2006

Plassoppsigelse antall:

123

Mekling berammet:

18, 19, og 20. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. april 2006 kl. 05:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Norges Lastebileier – Forbund meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget

Vedtatt

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:39

Saken ble opprettet: 4.april 2006 kl. 14:36

Gå tilbake til rikssaker