2006-015

År: 2006     Arkivkode: 316

Seismisk Offshore Personell

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
CGG Marine Resources Norge AS

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

05. april 2006

Plassoppsigelse antall:

17

Plassfratredelse mottatt:

7. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

19. april 2006, kl 2400

Plassfratredelse antall:

3

Mekling berammet:

19. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

15. april 2006

Meklingsfrist:

20. april 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. april 2006 kl. 04:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 20. april 2006 kl. 04:07

Saken ble opprettet: 5.april 2006 kl. 11:15

Gå tilbake til rikssaker