2006-017

År: 2006     Arkivkode: 322

Nettbuss-konsernet og Borgbuss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

12. april 2006

Plassoppsigelse antall:

2490 medl

Mekling berammet:

Beror i påvente av Arbeidsrettens kjennelse i slutten av uke 17.

Resultat
Dom i Arbeidsretten falt 28. april 2006. Med bakgrunn i at Arbeidsretten ga arbeidsgiverforeningen NAVO medhold i at varselet er tariffstridig, trakk LO Stat varselet om plassoppsigelse.

Sist oppdatert: 28. april 2006 kl. 15:58

Saken ble opprettet: 20.april 2006 kl. 15:12

Gå tilbake til rikssaker