2006-018

År: 2006     Arkivkode: 325

Revisjon av B-dels avtalen for Nettbusskonsernet og Borg Buss AS.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. april 2006

Plassoppsigelse utløp:

27. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

12, april 2006

Plassoppsigelse antall:

1093 medl. fra Nettbusskonsernet og 9 medl. fra Borg Buss AS

Plassfratredelse iverksettelse:

4. mai ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

146 medl. Nettbuss Lillestrøm<br>105 medl. Team Trafikk<br>20 medl. Nettbuss Vest

Mekling berammet:

Beror i påvente av Arbeidsrettens kjennelse i slutten av uke 17.

Meklingsfrist:

4. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Dom i Arbeidsretten falt 28. april 2006. Med bakgrunn i at Arbeidsretten ga arbeidsgiverforeningen NAVO medhold i at varselet er tariffstridig, trakk YS-NAVO varselet om plassoppsigelse.

Sist oppdatert: 2. mai 2006 kl. 12:10

Saken ble opprettet: 20.april 2006 kl. 15:24

Gå tilbake til rikssaker