2006-019

År: 2006     Arkivkode: 311

Landforpleiningsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

21. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

92

Plassfratredelse mottatt:

30. april 2006

Plassfratredelse antall:

79

Mekling berammet:

4. og 5. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

30. april 2006

Meklingsfrist:

6. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning 3. mai 2006

Sist oppdatert: 3. mai 2006 kl. 15:35

Saken ble opprettet: 21.april 2006 kl. 15:27

Gå tilbake til rikssaker