2006-020

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for Telenor

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia (Telenor)

Mekler:

Daniel Lunde

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

21. april 2006

Plassoppsigelse antall:

4323

Plassfratredelse mottatt:

5. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

9. mai 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

471

Mekling berammet:

8. og 9. mai 2006

Meklingsfrist:

10. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

10. mai 2006

Streik opptrapping:

23. mai 2006 kl 0700: 168

Forhandling avsluttet:

29. mai 2006 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
EL & IT Forbundet/LO og NHO skrev mandag 29. mai 2006 under på en protokoll om ny Telenor-overenskomst. For nærmere informasjon se hjemmesidene til partene.

Konflikt avsluttet:

30. mai 2006

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:46

Saken ble opprettet: 21.april 2006 kl. 15:31

Gå tilbake til rikssaker