2006-023

År: 2006     Arkivkode: 314

Innenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Rederienes Landsforening

Mekler:

Gunnar Lind

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 1350 skipsførere og styrmenn

Plassfratredelse mottatt:

5. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

13. mai 2006 kl 0600

Plassfratredelse antall:

180

Mekling berammet:

11. og 12. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2006

Meklingsfrist:

13. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. mai 2006 kl. 03:10

Resultat
Meklingsmannen fremla skisse som ble akseptert av arbeidsgiver og forkastet av arbeidstaker.

Konflikt

Streik iverksatt:

13. mai 2006

Streik opptrapping:

20. mai 2006 kl 24.00: ca 150

Mekling gjenopptatt:

24. mai 2006

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 23:30

Forhandling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat fra konflikten
Begge parter anbefalte fremlagt forslag.

Konflikt avsluttet:

24. mai 2006

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:19

Saken ble opprettet: 27.april 2006 kl. 14:13

Gå tilbake til rikssaker