2006-026

År: 2006     Arkivkode: 311

Speditørtariffen Tariff 3 for terminalarbeidere<br>Speditørtariffen for terminalarbeidere

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (speditører)

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

860

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

12. mai 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

347, 9

Mekling berammet:

11. og 12. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2006

Meklingsfrist:

13. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. mai 2006 kl. 03:57

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Resultatet av forhandlingene og meklingen er godkjent i uravstemning.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:25

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:24

Gå tilbake til rikssaker