2006-027

År: 2006     Arkivkode: 311

Terminalarbeidere Linjegodsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

565

Mekling berammet:

11. og 12. mai 2006

Mekling avsluttet:

5. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning 5. mai 2006

Sist oppdatert: 11. mai 2006 kl. 09:33

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:28

Gå tilbake til rikssaker