2006-028

År: 2006     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne Kommune

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund,<br>Den norske lægeforening,<br>Den norske tannlegeforening,<br>Den norske veterinærforening,<br>Norges Juristforbund,<br>Naturviterforbundet,<br>Norsk Lektorlag,<br>Norsk Psykologiforening,<br>Siviløkonomene,<br>Samfunnsviternes Fagforening,<br>Samfunnsøkonomenes Fagforening,<br>Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening,<br>Norges Ingeniørorganisasjon - NITO,<br>Den norske jordmorforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 13 800

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse antall:

Bærum kommune: 340 medl<br>Rogaland Fylkeskommune: 403 medl<br>Trondheim kommune: 497 medl<br>Østfold Fylkeskommune: 214 medl

Mekling berammet:

2. og 15.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 23:45

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Forslaget ble akseptert

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:27

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:43

Gå tilbake til rikssaker