2006-029

År: 2006     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet,<br>Norsk Sykepleierforbund,<br>Norsk Fysioterapeutforbund,<br>Norsk Ergoterapeutforbund,<br>Universitet- og høyskoleutdannedes forbund,<br>Norsk Diakonforbund,<br>Den norske kirkes presteforening,<br>Norsk Forskerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 114 550

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2006

Plassfratredelse antall:

Alta kommune: ca 440 medl<br>Finnmark Fylkeskommune: ca 90 medl<br>Tønsberg kommune: ca 340 medl<br>Vestfold Fylkeskommune: ca 100 medl<br>Trondheim kommune: ca 840 medl<br>Sør-Trøndelag Fylkeskommune: ca 220 medl<br>Fredrikstad kommune: ca 600 medl<br>Østfold Fylkeskommune: ca 70 medl

Mekling berammet:

2. og 15.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 23:45

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:28

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:54

Gå tilbake til rikssaker