2006-030

År: 2006     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Kommune

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
KFO,<br>Parat,<br>Bibliotekarforbundet,<br>Lærernes Yrkesforbund,<br>Det norske maskinistforbund,<br>Norsk Radiografforbund,<br>Sosialtjenestemennenes Landsforbund,<br>STAFO<br>Norsk Skolelederforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 35 000

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

KFO: Arbeidstids begynnelse 24. mai 2006<br>Lærernes Yrkesforbund: Morgenen 24. mai 2006<br>Det norske Maskinistforbund: 24. mai 2006 kl 0700

Plassfratredelse antall:

KFO: 823 medl<br>Bibliotekarforbundet: 8 medl<br>Lærernes Yrkesforbund: 5 medl<br>Det norske Maskinistforbund: 28 medl

Mekling berammet:

2. mai og 15.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 23:45

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:28

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 15:18

Gå tilbake til rikssaker