2006-031

År: 2006     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet,<br>Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, <br>sosionomer og vernepleiere,<br>Musikernes Fellesorganisasjon,<br>Skolenes Landsforbund,<br>EL og IT forbundet<br>Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS - kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 153 775

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

Fagforbundet: Arbeidstidens begynnelse 24. mai 2006<br>Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger sosionomer og vernepleiere:Arbeidsdagens begynnelse 24. mai 2006<br>Musikernes Fellesorganisasjon.: 24. mai 2006 kl 0600<br>Skolenes landsforbund: 24. mai 2006 kl 0600

Plassfratredelse antall:

FAGFORBUNDET:<br>Tønsberg kommune 38 medl<br>Tønsberg Parkering 2 medl<br>Vestfold Fylkeskommune 30 medl<br>Natur og idrettsservice KF, Rogaland: 4 medl<br>Rogaland Fylkeskommune: 74 medl<br>SK-regnskap, Rogaland: 25 medl<br>Stavanger Byggdrift KF: 2 medl<br>Stavanger Eiendom KF: 17 medl<br>Stavanger kommune: 163 medl<br>Stavanger Parkeringsselskap KF: 17 medl<br>Sølvberget KF, Rogaland: 5 medl<br>Kristiansund kommune: 44 medl<br>Møre og Romsdal Fylkeskommune: 40 medl<br>Nord-Trøndelag Fylkeskommune: 41 medl<br>Steinkjær kommune, Nord-Trøndelag: 44 medl<br>Rana kommune, Nordland: 62 medl<br>Tromsø kommune: 185 medl<br>FELLESORGANISASJONEN FOR BARNEVERNPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE:<br>Fredrikstad kommune, barneverntjenesten: 29 medl<br>Kristiansand kommune, sosialtjenesten og Ung Etat: 26 medl<br>Tromsø kommune, barneverntjenesten: 37 medl<br>MUSIKERNES FELLESORGANISASJON:<br>Fredrikstad kommune: 1 medl<br>Finnmark Fylkeskommune: 7 medl<br>SKOLENES LANDSFORBUND:<br>Finnmark Fylkeskommune, Alta kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Vestfold Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad kommune:<br>Tilsammen 37 medl

Mekling berammet:

2. og 15.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 23:45

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de abefalte forslaget.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:29

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 15:38

Gå tilbake til rikssaker