2006-032

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

40.323

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2006 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

Ca 4300

Mekling berammet:

2. og 18.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 17:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Representantene for LO Stat og Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de anbefalte forslaget.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:14

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:18

Gå tilbake til rikssaker