2006-033

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

26.403

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2006 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

1850

Mekling berammet:

2. og 18.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 15:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Representantene for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat og Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de anbefalte forslaget.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:15

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:25

Gå tilbake til rikssaker