2006-035

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

18.642

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2006 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

1580

Mekling berammet:

2. og 18.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 08:15

Resultat
Representantene for Akademikerne sa kl 08.15 nei til skissen. Riksmeklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2006

Lønnsnemnd foreslått:

7. juni 2006 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

8. juni 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:17

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:34

Gå tilbake til rikssaker