2006-037

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norges Farmaceutiske Forening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

114

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2006

Plassfratredelse antall:

3

Mekling berammet:

2. og 18.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 17:00

Resultat
Representantene for Norges Farmaceutiske Forening og Fornyings- og administrasjonsdepartementet anbefalte forslaget.

Vedtatt.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:18

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:41

Gå tilbake til rikssaker