2006-038

År: 2006     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet<br>Norsk Sykepleierforbund<br>Norsk Fysioterapeutforbund<br>Forskerforbundet<br>Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund<br>Den norske kirkes presteforening<br>Det Norske Diakonforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

04. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 9600

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2006 kl 0600

Plassfratredelse antall:

ca 80

Mekling berammet:

15.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. mai 2006 kl. 11:30

Resultat
Meklingsmannen la frem et forslag. UNIO sender forslaget til organisasjonsmessig behandling uten anbefaling.

Vedtatt

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:19

Saken ble opprettet: 4.mai 2006 kl. 14:29

Gå tilbake til rikssaker