2006-039

År: 2006     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Bibliotekarforbundet<br>Det Norske Maskinistforbund<br>KFO<br>Norsk Skolelederforbund<br>Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

04. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 1200

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

Bibliotekarforbundet: 24. mai 2006<br>Det norske Maskinistforbund: 24. mai 2006 kl 0700<br>KFO: Arbeidstidens begynnelse 24. mai 2006

Plassfratredelse antall:

Bibliotekarforbundet:<br>Bjerke filial 1 medl<br>Det norske maskinistforbund:<br>Brobekkanlegget 9 medl<br>Klemetsrudanlegget 19 medl<br>KFO:<br>Trafikketaten: 49 medl

Mekling berammet:

15.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. mai 2006 kl. 11:00

Resultat
Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:49

Saken ble opprettet: 4.mai 2006 kl. 14:36

Gå tilbake til rikssaker