2006-040

År: 2006     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
KAH - Oslo

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet<br>Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere<br>Musikernes Fellesorganisasjon<br>Skolenes Landsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

04. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

17311

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

Fagforbundet: 23.05.2006 kl 2400<br>FO: 24.05.2006 fra arbeidsdagens begynnelse<br>Musikernes Fellesorganisasjon: 29.05.2006 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fagforbundet: 150 medl<br>Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere: 30 medl<br>Musikernes Fellesorganisasjon:<br>Foss videregående skole 6 medl<br>Kjelsås skole: 1 medl<br>Skolenes Landsforbund:<br>Kjelsås skole: 1 medl<br>Korsvoll skole: 2 medl<br>Foss videregående skole: 2 medl<br>Sofienbergparken barnehage/Grünerløkka bydel: 1 medl

Mekling berammet:

15.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. mai 2006 kl. 11:00

Resultat
Begge partene meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:50

Saken ble opprettet: 4.mai 2006 kl. 14:41

Gå tilbake til rikssaker