2006-042

År: 2006     Arkivkode: 315

Sentralavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Finansforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

Fra Finansforbundet: <br>01. juni 2006: 6020 medl,<br>12. juni 2006: 1573 medl <br> Fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening: <br> 12. juni 2006 kl.0000: 15.000 medl.

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

31. mai 2006

Plassfratredelse antall:

6020

Mekling berammet:

30. og 31. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2006

Meklingsfrist:

1. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. juni 2006 kl. 03:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at det ikke fantes grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

1. juni 2006

Streik opptrapping:

1573

Lønnsnemnd foreslått:

11. juni 2006 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

12. juni 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:52

Saken ble opprettet: 5.mai 2006 kl. 14:52

Gå tilbake til rikssaker