2006-044

År: 2006     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 6 - NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO<br> (NRK)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2006

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

07. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

1000

Plassfratredelse mottatt:

23. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

31. mai 2006 kl 0600

Plassfratredelse antall:

930 medl<br>Opptrapping:<br>43 medl 16. juni 2006 kl 2400

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

23. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

31. mai 2006 kl. 14:05

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

31. mai 2006

Forhandling avsluttet:

15. juni 2006 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Partene i konflikten ble enige om en ny tariffavtalerett før midnatt 15. juni. For mer informasjon om resultatet, se partenes hjemmesider.

Konflikt avsluttet:

15. juni 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:11

Saken ble opprettet: 8.mai 2006 kl. 13:33

Gå tilbake til rikssaker