2006-045

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomst for område 6 NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO<br> (NRK)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

07. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 850

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

30. mai 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

807

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

26. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

31. mai 2006 kl. 14:05

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:26

Saken ble opprettet: 8.mai 2006 kl. 13:38

Gå tilbake til rikssaker