2006-047

År: 2006     Arkivkode: 325

Tariffoppgjøret - helse

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO (helse)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

09. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

12.000

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. juni 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

39Opptrapping 6. juni 2006 kl 06.00: 525

Mekling berammet:

Onsdag 31. mai og torsdag 1. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

26. mai 2006

Meklingsfrist:

2. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. juni 2006 kl. 07:30

Resultat
Begge parter aksepterte riksmeklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:41

Saken ble opprettet: 9.mai 2006 kl. 12:07

Gå tilbake til rikssaker