2006-048

År: 2006     Arkivkode: 314

Revisjon av overenskomst 279.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Braathens Technical Services AS<br>Norwegian Air Shuttle A/S<br>SAS Technical Services<br>Widerøes Flyveselskap A/S

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

517

Plassfratredelse mottatt:

23. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

31. mai 2004 kl 2400

Plassfratredelse antall:

4<br>fra 7. juni kl 00.00; 33

Mekling berammet:

30. og 31. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

23. mai 2006

Meklingsfrist:

1. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. juni 2006 kl. 03:00

Resultat
Partene kom frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:42

Saken ble opprettet: 10.mai 2006 kl. 13:05

Gå tilbake til rikssaker