2006-050

År: 2006     Arkivkode: 312

Taxioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Taxiforbund

Mekler:

Åse Berg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

260

Plassfratredelse mottatt:

24. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

01 juni kl 2400

Plassfratredelse antall:

Agder Taxi AS: 13 medl<br>Bergen Taxi: 30 medl<br>Norgestaxi Bergen: 9 medl<br>Norgestaxi Trondheim AS: 2 medl<br>Oslo Taxisentral: 110 medl<br>Trønder Taxi AS: 26 medl

Mekling berammet:

01. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

24. mai 2006

Meklingsfrist:

2. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Forslag godkjent

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:43

Saken ble opprettet: 11.mai 2006 kl. 16:05

Gå tilbake til rikssaker