2006-051

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 6 - Norsk Rikskringkasting AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO <br>(NRK)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

1584

Plassfratredelse mottatt:

24. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

30. mai 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

1584

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

24. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

31. mai 2006 kl. 14:05

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

31. mai 2006

Forhandling avsluttet:

9. juni 2006 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Partene i konflikten ble enige om en ny tariffavtale etter middnatt 9. juni. for mer informasjon om resultatet, se partenes hjemmesider.

Konflikt avsluttet:

9. juni 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:15

Saken ble opprettet: 11.mai 2006 kl. 16:14

Gå tilbake til rikssaker