2006-052

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for Aviser og avistrykkerier

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

12. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

2217

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

02. juni 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

2217

Mekling berammet:

1. og 2. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2006

Meklingsfrist:

3. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. juni 2006 kl. 02:35

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag som begge partenes representanter meddelte at de anbefalte.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:15

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 20:36

Gå tilbake til rikssaker