2006-053

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 2 Norges Bank

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO/Norges Bank

Mekler:

Siri Berg Paulsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

12. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

350

Mekling berammet:

6. og 7. juni 2006.<br>Endret 22. mai til 15. og 16. juni 2006

Resultat
Forhandlingsløsning før meklingsstart.

Sist oppdatert: 12. juni 2006 kl. 12:45

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 20:44

Gå tilbake til rikssaker