2006-054

År: 2006     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 3 - Avinor og Oslo Lufthavn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO/Avinor (Oslo Lufthavn)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

12. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

996

Plassfratredelse mottatt:

2. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

09. juni 2006, ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

218

Mekling berammet:

06. og 08. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2006

Meklingsfrist:

9. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Partene forhandlet seg fram til en løsning natt til 6. juni, like før før meklingen skulle ha startet. For mer informasjon om resultatet, se paretenes hjemmesider.

Sist oppdatert: 6. juni 2006 kl. 12:08

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 20:51

Gå tilbake til rikssaker