2006-055

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for Bergindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri <br>(bergindustrien)

Mekler:

Åse Berg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

12. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

865,<br>Plassoppsigelsen omfatter også ca. 184 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

22. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

30. mai 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

865. Plassfratredelsen omfatter også ca 184 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

22. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

31. mai 2006 kl. 01:00

Resultat
Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.

Forslaget ble godtatt

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:20

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 20:58

Gå tilbake til rikssaker