2006-056

År: 2006     Arkivkode: 314

Aviser, ukepresse, digitale medier og etermedier

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

12. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

4000, <br>Plassoppsigelsen omfatter også ca. 250 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

02. juni 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

3683 medlemmer av NJ i 183 bedrifter<br>110 medlemmer i 14 bedrifter med tilslutningsavtale

Mekling berammet:

31. mai og 1. juni 2006<br> Endret 16. mai til 1. og 2. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2006

Meklingsfrist:

3. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. juni 2006 kl. 03:15

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de vedtok forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:22

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 21:05

Gå tilbake til rikssaker