2006-057

År: 2006     Arkivkode: 311

Pakkeriavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

16.mai 2006

Plassoppsigelse antall:

393

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni kl 24.00

Plassfratredelse antall:

393

Mekling berammet:

06. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2006

Meklingsfrist:

7. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juni 2006 kl. 02:10

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag som begge partene anbefalte.

Forslaget ble godkjent

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:23

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:06

Gå tilbake til rikssaker