2006-058

År: 2006     Arkivkode: 311

Medieoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

19. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

749

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

745

Mekling berammet:

6. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2006

Meklingsfrist:

7. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juni 2006 kl. 01:00

Resultat
Mediebedriftenes Landsforening vedtok forslaget. Handel og Kontor i Norge anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:24

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:10

Gå tilbake til rikssaker