2006-059

År: 2006     Arkivkode: 521

Overenskomstområde 2-Norges Bank

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO/Norges Bank

Mekler:

Siri Berg Paulsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

19. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

23

Mekling berammet:

15. og 16. juni 2006

Resultat
Forhandlingsløsning før meklingsstart

Sist oppdatert: 12. juni 2006 kl. 14:24

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:16

Gå tilbake til rikssaker