2006-060

År: 2006     Arkivkode: 325

Tariffrevisjonen 2006

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygelederforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO (Avinor)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

19. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 504

Plassfratredelse iverksettelse:

14. juni 2006 kl 06.00

Plassfratredelse antall:

5 medl<br>Opptrappinger: 16. juni 2006 kl 06.00; 9 medl<br>Tilleggsopplysning:Ingen flygeledere i Avinor som er medlemmer av NFF vil etter 14. juni 2006 kl 06.00 utføre overtidsarbeid. Unntatt fra dette er overtidsarbeid i forbindelse med følgende type flyginger:<br>a. Luftfartøyer i nød eller som antas å komme i en nødsituasjon.<br>b. søk- og/eller redningsoperasjoner,<br>c. militære flyginger eller flyginger som utføres for å ovareta rikets sikkerhet og<br>d. flyginger med status AMB, HOSP, HEAD eller STATE

Mekling berammet:

12. og 13. juni 2006

Resultat
Partene nådde fram til en forhandlingsløsning natt til 12. juni. For mer informasjon, se partenes hjemmesider.

Sist oppdatert: 12. juni 2006 kl. 09:43

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:26

Gå tilbake til rikssaker